Ljudje

Smo del skupine WEILER ABRASIVES in skupaj smo opredelili pet temeljnih vrednot, ki jim sledimo vsi njeni člani. To so integriteta, usmerjenost h kupcem, odgovornost, učenje in kompetence ter strast.  Vrednote se med seboj prepletajo ter nas usmerjajo. S strankami, sodelavci in skupnostjo vedno delujemo v skladu z našimi vrednotami. S takšnim vedenjem za odličnost dosegamo zastavljene cilje.

Navdušujemo
Podjetje izzivamo ter usmerjamo v rast in odličnost. Gradimo predanost in ustvarjamo vzdušje, kjer lahko prekosimo samega sebe. Komuniciramo iskreno ter spodbujamo timsko delo in sodelovanje.

Inoviramo
Na zdrav način smo nezadovoljni z obstoječim stanjem in si močno želimo doseči izvrstnost. Spodbujamo nove ideje in pobude ter nenehno iščemo priložnosti za izboljšave.

Se učimo
Znamo se učinkovito prilagajati spremembam. Aktivno skrbimo, da se razvijamo, in upoštevamo povratne informacije. Pridobivamo nova znanja in spretnosti ter k temu spodbujamo druge.

Dosegamo cilje
Razmišljamo poslovno in poglobljeno razumemo svoje delovno področje. Usmerjeni smo h kupcem. Poznamo njihove potrebe ter stremimo k najkakovostnejšim izdelkom in storitvam. Imamo občutek za nujnost doseganja cilja, pri tem pa se zavedamo, da je varnost vedno na prvem mestu.

Copyright © WEILER ABRASIVES d.o.o. Vse pravice pridržane. ..